Site news

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016

 
Picture of Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2015-2016
by Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Wednesday, 31 August 2016, 8:10 AM
 

Ghi chú: Sinh viên làm thủ tục hoãn thi do trùng lịch trước ngày 30/05/2016.

SV sử dụng mẫu đơn “Xin hoãn thi do trùng lịch thi” (BM.12-QT.KTDBCL.01). Biểu mẫu có thể download trên trang mạng:http://qlvb.vimaru.edu.vn/ hoặc mua tại Phòng Hành chính tổng hợp – địa điểm: Phòng 115 – Nhà A1 – Khu Hiệu bộ, các bước thực hiện:

Bước 1: Sinh viên điền các thông tin vào mẫu đơn. Nếu học phần học không đúng tiến độ (học lại, học cải thiện, học vượt) trùng với lịch thi học phần học đúng tiến độ của kỳ thi, thì sinh viên phải đăng ký hoãn thi học phần không đúng tiến độ.

Bước 2: Sinh viên mang đơn qua văn phòng Giáo vụ Khoa để cán bộ giáo vụ kiểm tra và ký xác nhận tính xác thực của việc trùng lịch thi.

Bước 3: Sinh viên mang đơn qua văn phòng bộ môn phụ trách học phần cần hoãn thi để Trưởng bộ môn bố trí lịch thi vào thời gian thích hợp trong đợt thi đó (Trưởng bộ môn ghi rõ thời gian, địa điểm thi)

Bước 4: Sinh viên nộp đơn lên phòng Khảo thí và ĐBCL tại phòng 207C – Nhà A1 – Khu hiệu bộ để lấy phiếu thi.

Bước 5: Sinh viên mang phiếu thi nộp lại cho Trưởng bộ môn phụ trách học phần hoãn thi để chuẩn bị khâu tổ chức thi (làm đề, bố trí giám thị coi thi...)

Bước 6: Trưởng bộ môn nộp kết quả thi học phần hoãn thi do trùng lịch thi lại cho phòng Khảo thí và ĐBCL để theo dõi và nhập điểm.