Site news

LỊCH TIẾP SINH VÀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHÓA - SINH VIÊN ĐH, CĐ KHÓA 57

 
Picture of Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
LỊCH TIẾP SINH VÀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHÓA - SINH VIÊN ĐH, CĐ KHÓA 57
by Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam - Wednesday, 31 August 2016, 11:33 AM
 

LỊCH TIẾP SINH VÀ KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHÓA

Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Khóa 57 

 

Lịch làm việc: Sáng từ  07h15’, Chiều từ  13h30

Địa điểm Tiếp sinhNhà A6 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam              

Địa điểm Khám sức khoẻ: Trạm Y tế  (Nhà A1&A4) - Khu Hiệu bộ


NGÀY, THỨ

LỊCH TIẾP SINH

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

05/09/2016

Khoa Hàng hải: D101, D120

Khoa Máy tàu biển: D102, D106, D128

Khoa Kinh tế: D401, D402, D407, D410,H401, H402

 

Khoa Hàng hải: D101, D120

Khoa Máy tàu biển: D102, D106, D128

Thứ Ba

06/09/2016

Khoa Điện-ĐT: D103, D104, D105, D121,H105

Viện Cơ khí: D109, D116, D117, D122, D123

Khoa Quản trị-TC: D403, D404

Khoa Công nghệ thông tin:

D114, D118, D119, H114

Khoa Kinh tế: D401, D402, D407, D410,H401, H402

Khoa Điện-ĐT: D103, D104, D105, D121,H105

Viện Cơ khí: D109, D116, D117, D122, D123

Thứ Tư

07/09/2016

Khoa Đóng tàu: D107, D108

Khoa Công trình: D110, D111, D112, D113, D127

Viện Môi trường: D115, D126

Khoa Ngoại ngữ: D124, D125

Hệ Cao đẳng chính quy:

C101, C102, C103, C105, C401, C403, C404

Khoa Quản trị-TC: D403, D404

Khoa Công nghệ thông tin:

D114, D118, D119, H114

Khoa Đóng tàu: D107, D108

Khoa Công trình: D110, D111, D112, D113, D127

Viện Môi trường: D115, D126

Khoa Ngoại ngữ: D124, D125

Thứ Năm

08/09/2016

Dự trữ

Dự trữ

Hệ Cao đẳng chính quy

C101, C102, C105, C401, C403, C404

Dự trữ